Hyppää suoraan tuloksiin

Kuntatyöntekijöiden ICT-osaaminen ja tuen muodot – raportti kyselytutkimuksen tuloksista

Selvitykset |

Raportti esittelee ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hankkeessa toteutetun kyselytutkimuksen tulokset. Kysely kohdistettiin erityisesti sivistystoimeen ja siinä selvitettiin kuntatyöntekijöiden digitaalisten välineiden ja ohjelmistojen käyttövalmiuksia, käytettävissä olevia resursseja ja saatavilla olevaa tukea – sekä teknistä tukea että oman osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Tutkimuksessa kartoitettiin sekä nykyhetken tilannetta että visioitiin tulevaisuutta.

Oppimisanalytiikan viitekehys : Hyvät käytännöt oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä

Julkaisut |

Oppimisanalytiikan kansallinen viitekehys pyrkii jäsentämään oppimisanalytiikan keskeisiä näkökulmia analytiikan tekemisen tueksi Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettama asiantuntijaryhmä on laatinut sen yhteisten määritelmien, pelisääntöjen ja parhaiden käytäntöjen löytämiseksi, ja se on tarkoitettu apuvälineeksi niin oppimisanalytiikan käyttöönottoa harkitseville kuin prosessin jo aloittaneillekin.

Oppimisanalytiikka oppilaitosjohtamisen tukena

Koulutukset |

Mitä oppimisdatalla tulisi tehdä, jotta koulun opetus- ja hallintohenkilöstö voisi käyttää sitä työnsä tukena mahdollisimman hyvin? Avuksi kannattaa ottaa oppimisanalytiikka. Oppimisanalytiikka: Tiedosta apua oppimisen edistämiseen -koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä oppilaitosten johtajille.

Tutkimus perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta ja sen vaikutuksista

Tutoropettajatoiminta |

Perusopetuksen tutoropettajatoiminta on ollut osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita. Taustalla on Uusi peruskoulu -ohjelma, jonka teemat liittyivät perusopetuksen ajankohtaisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Tutoropettajatoiminta oli yksi ohjelman suurimmista hankkeista, jolla on tuettu opettajien välistä vertaisohjausta ja -koulutusta. Valtakunnallisesti linjatuiksi sisällöiksi muodostuivat uuden opetussuunnitelman toimeenpano, yhteisöllinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen perusopetuksessa. Koulutuksen tutkimuslaitos selvitti Opetushallituksen toimeksiannosta tutoropettajatoiminnan toteutumista ja sen vaikuttavuutta. Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen keskeisimmät tulokset.

DigiOne-ekosysteemi

Digikilta-tapahtumat |

Tallenne 26.4.2021 järjestetystä Digikilta-työpajasta. DigiOne-ekosysteemiä esittelee Kari Hyvönen, johtaja, asiakkuudet, Kuntien Tiera Oy.

Haluatko liittyä Digikiltaan?

Valmiit Best Practices -toimintatavat digitalisaation eri vaiheisiin ohjaavat heti oikeaan suuntaan.

Siirry hakemukseen tästä