Hyppää suoraan tuloksiin

Matikkatunti

Matematiikka |

Yläkoulun mafyke-open ajatuksia ja harjoituksia matematiikan opetukseen ja opiskeluun.

STEAMing Experiences

Lukio |

STEAMing Experiences on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa on mukana Kaurialan lukio Hämeenlinnasta ja Salon lukio. Hankkeen päätavoitteena on kehittää mukana olevien lukioiden sekä yhteistyötahojen kanssa tieteen, teknologian, taiteen, muotoilun, suunnittelun ja matematiikan yhdistämistä uudenlaisilla, kokonaisvaltaista oppimista ja ymmärrystä tuottavalla sekä kaikkia lukion oppiaineita hyödyntävillä tavoilla.

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Opetustoimi 12

Julkaisut |

Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena. Nämä julkaisut sisältävät sekä suosituksia että määräyksiä. Suositusten tarkoitus on auttaa arkistonmuodostajia määrittämään, kuinka kauan säilytetään niitä asiakirjoja ja tietoja, joita arkistolaitos ei ole määrännyt pysyvästi säilytettäväksi. Määräykset perustuvat arkistolaitoksen päätökseen pysyvästi säilytettävistä kunnallisista asiakirjoista ja ne ovat voimassa 1.1.2002 lähtien.

Edistynyt analytiikka lapsiperheiden palveluissa -hanke

Hankkeet |

Hankkeessa kehitetään kuntien kykyä hyödyntää ja käyttää paikallista ja valtakunnallista rekisteritietoa. Tietoa analysoidaan eettisesti ja tietoturvallisesti edistynyttä analytiikkaa, tekoälyä, hyödyntäen. Näin pyritään ymmärtämään paremmin Tampereella asuvien perheiden moninaisuutta ja heidän tarpeitaan.

STEAM in Oulu

Hankkeet |

Oulussa kehitetyn STEAM-opinpolun neljä osa-aluetta ovat askartelu ja rakentelu, tutkiminen ja innovointi, koodaus ja ohjelmointi ja digitaalinen valmistaminen.

Haluatko liittyä Digikiltaan?

Valmiit Best Practices -toimintatavat digitalisaation eri vaiheisiin ohjaavat heti oikeaan suuntaan.

Siirry hakemukseen tästä