Hyppää suoraan tuloksiin

Oppijanumeron haku

Oppijalle muodostuu oppijanumero pääsääntöisesti silloin, kun hänet lisätään Opetushallituksen ylläpitämään tietovarantoon. Tämän lisäksi henkilöille on mahdollista hakea oppijanumero, mikäli henkilön yksilöinti on välttämätöntä lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi.

Digitalisaation vaikutus oppimistilanteisiin, oppimiseen ja oppimistuloksiin yläkouluissa : Kansallisen tutkimushankkeen ensituloksia suosituksineen

Perusopetus |

Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteystyönä toteutetussa Digitalisaation vaikutus oppimistilanteisiin, oppimiseen ja oppimistuloksiin DigiVOO-tutkimuksessa tarkasteltiin digitalisaation vaikutusta oppimiseen, oppimistilanteisiin ja -tuloksiin. Tutkimusta varten kerättiin valtakunnallinen pitkittäisaineisto 7.-9. luokkalaisilta 83 koulusta eri puolilta Suomea vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi hyödynnettiin kyselyaineistoja ja havainnointi- ja haastatteluaineistoja, sekä aiemmissa tutkimuksissa kerättyjä aineistoja.

Haluatko liittyä Digikiltaan?

Valmiit Best Practices -toimintatavat digitalisaation eri vaiheisiin ohjaavat heti oikeaan suuntaan.

Siirry hakemukseen tästä