Lähitapaaminen | Järjestäjä Digikilta | Mennyt

Tutoropettajapäivä laajenee: Valtakunnallinen Uudet lukutaidot -päivä

Digi kuuluu kaikille – digiosaamista edistämässä

Digikilta järjestää Uudet lukutaidot -päivän ITK-konferenssin yhteydessä Hämeenlinnan Aulangolla 5.10.2022 jatkumona tutulle tutoropettajapäivälle. Päivän aikana kuullaan ja keskustellaan oppilaan digiosaamisesta ja suunnitelmista, joilla digiosaamista edistetään. Tavoitteena on hyvien toimintatapojen ja ratkaisujen esittely ja jakaminen – opettajalta opettajalle.

Workshop-päivä on suunnattu ensisijaisesti esi- ja perusopetuksen tutoropettajille, TVT-vastaaville sekä kehittämistyössä oleville opettajille, suunnittelijoille asiantuntijoille ja hallinnon edustajille, mutta muutkin tapahtuman teemoista kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan.

#UudetLukutaidot

Ohjelma | Työpajat | Ilmoittautuminen

Tapahtuma alkaa
keskiviikkona, 05.10.2022

Tapahtuma päättyy
keskiviikkona, 05.10.2022

Mennyt

Tapahtumapaikka

Valtakunnallinen Uudet lukutaidot -päivä järjestetään ITK-konferenssin yhteydessä Scandic Aulangolla Hämeenlinnassa 5.10.2022 osoitteessa Aulangontie 93, Hämeenlinna. Lisätietoja tapahtumapaikasta sekä saapumisohjeita ITK-konferenssin sivustolla.

Ohjelma

Tapahtuman ohjelma koostuu asiantuntijapuheenvuoroista sekä työpajoista, esityksistä ja ITK-konferenssin messuosastokierroksesta, joihin osallistutaan kolmeen ryhmään jakautuen.

8.00Aamukahvi & nimikylttien nouto – Cafe Karlberg/Aulanko Areena
9.00Ökö Impro & pianisti Tuomas Nikkanen

Tilaisuuden avaussanat – Jari Harvio, digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki & Jarmo Viteli, ITK-konferenssin johtaja

Tero Huttunen, kehittämispäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
9.30Keynote: Hyvän huomaamisen muutosvoima – Kaisa Vuorinen, FT, erityisopettaja ja CEO @ Huomaa hyvä!

Oman itsen tunteminen, kyky lähteä vahvuuksilla liikkeelle oman paikan löytämiseksi opiskeluissa ja elämänuran toteuttamisessa on yhä tärkeämpää. Miten autetaan kaikkia lapsia ja nuoria löytämään omat vahvuutensa opintojen aikana? Lähdin etsimään tähän ratkaisua ja tutkimaan luonteenvahvuuksia (Helsingin yliopisto). Syntyi väitöskirja, opettajien koulutusohjelma ja Huomaa hyvä! -digipalvelu. Työni tavoitteena on, että oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen vahvuuksien tunnistamisen, kehittämisen ja positiivisen vuorovaikutuksen myötä olisi osa jokaista koulupäivää. Mielestäni on hyvin tärkeää, että koulussa jokaisen onnistumiset ja edistyminen huomioidaan positiivisesti. Tämä ruokkii lisää onnistumisia. Onnistumisilla on kumma vaikutus tarttua ja levitä ryhmässä. Jokainen meistä haluaa tulla myös muistetuksi hyvällä.
10.35Työpajat & ITK-näyttely
12.00Lounas
13.30Työpajat & ITK-näyttely
15.00Ökö Impro & pianisti Tuomas Nikkanen
15.15Keynote: Kohti elävää lukutaitoa – Sara Sintonen, vanhempi yliopistonlehtori, kasvatustiede, Helsingin yliopisto

’Elävä lukutaito’ on orientaatio maailman tulkitsemiseksi ja ymmärtämiseksi laajentuneissa ja moninaistuneissa tekstiympäristöissä. Esityksessäni tarkastelen uusia lukutaitoja osana lukutaitojen ketjua, elävän lukutaidon luonnetta erityisesti posthumanistisessa hengessä sekä pohdin sitä, miten uudet lukutaidot resonoivat digitaalisen kulttuurin kanssa.
15.55Päivän paketointi – Jari Harvio & Tero Huttunen
16.00Tilaisuus päättyy
17.00ITK-näyttelyosasto sulkeutuu

Oman ryhmäsi näet paikan päällä jaettavasta nimikyltistä.

Työpajat

Digisuunnitelmat ja -strategiat – yhteensopivuus Uudet lukutaidot -sisältöihin

Digikillan järjestämässä pajassa luvassa esityksiä ja vapaamuotoista keskustelua kuntien digistrategia- ja suunnittelutyöstä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Mukana mm. Kuopio, Espoo, Turku, Vantaa ja Hämeenlinna.

Kesto: 50 min
Oppilaan hyvä digiosaaminen
Hankekoordinaattorit Päivi Leppänen ja Jaakko Vuorio, Opetushallitus

Opetushallitus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ovat julkaisseet kuvauksen oppilaan hyvästä digitaalisesta osaamisesta (perusopetus) ja hyvästä pedagogisesta toiminnasta (varhaiskasvatus ja esiopetus). Tule kuulemaan, miten digiosaaminen kehittyy oppimisen polun eri vaiheissa.

Kesto: 50 min
Digitaidot 360°
Keijo Sipilä, Kaarina & Aku Mattila ja Mikael Vaalgamaa, Lieto

Esitellään OPH:n hankerahoituksella tuotettua verkkopalvelua, jossa perusopetuksen vl. 1-6 oppilaat voivat opetella ja kerrata TVT-taitoja Thinglink-ympäristössä. Pajan osallistujat pääsevät testaamaan sisältöjä omilla laitteillaan ja antamaan palautetta/kehittämisehdotuksia vielä osin keskeneräisestä verkkopalvelusta.

Kesto: 50 min
Yläkoulu: Tekoälylajittelija Arduinolla
Antti Luoto, Robokeskus Vantaa

Tekoälylajittelijan avulla tutustutaan koneoppimiseen konkreettisen STEM-rakenteluprojektin avulla. Googlen Teachable Machine -sivusto mahdollistaa ennalta opetettujen (“pre-trained models”) algoritmien hyödyntämisen omassa kokeilussa helpolla ja havainnollisella tavalla. Työpajassa valmistetaan oma esineiden lajittelija. Arduino-elektroniikkaa ja teachable machinea yhdistelemällä harjoitetaan tekoälyä tunnistamaan kuvia (esim. hedelmiä, komponentteja tms.).

Työpajassa tarvitset kannettavan tietokoneen (PC). Arduino yhdistetään Teachable Machinella tehtyyn malliin hyödyntämällä P5 Serial Control -ohjelmaa. Lataa ja asenna ohjelma koneellesi täältä: https://github.com/p5-serial/p5.serialcontrol/releases.

Kesto: 50 min
Alkuluokkatoiminta Nurmijärvellä (0. -2. lk)
Titta Hyyti & Heini Viitamäki, Nurmijärvi

Nurmijärvellä alkuopetusta toteutetaan alkuluokkatoimintana, jossa samassa ryhmässä toimivat eskari-ykkös-kakkoset ja ryhmää ohjaavat yhdessä luokanopettaja, varhaiskasvatuksenopettaja ja lastenhoitaja / koulunkäynninohjaaja.

Pajassa esitellään alkuluokkatoiminnan rakenteita, jatkuvaa arviointia osana vuosiluokkiin sitomatonta opetusta ja TVT-taitojen osaamiskuvausten toteutumista.

Kesto: 25 min
Koodaa peli – opi kaikki
Pyry Urhonen, Tampere

Pajassa opitaan, miten ohjelmoinnin ja ongelmanratkaisun perustaitoja voidaan opettaa pelisuunnittelun keinoin.

Kesto: 50 min
Ohjelmointia varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Terhi Teppo ja Marko Vinnari, Hämeenlinna

Pajassa pääset tutustumaan ohjelmoinnin ”aapiseen” ja käytännön esimerkkeihin siitä, mitä ohjelmointi voi olla varhaiskasvatuksen arjessa ja esiopetuksessa. Paja toimii ”tutustu ja testaa” periaatteella ja voit viettää pajassa haluamasi ajan ja tehdä kysymyksiä ja saada ja jakaa ideoita muiden kanssa.

Esitysdiat

Kesto: 50 min
Vopeka ja Jopeka, varhaiskasvatuksen digiosaamisen arviointityökalut
Terhi Teppo, Hämeenlinna & Sari Ylikantola, Vaasa

Pajassa esitellään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digiosaamisen ja digitaalisten oppimisympäristöjen tilaa kartoittavat kyselytyökalut Vopeka ja Jopeka. Kysely on ilmainen ja tarkoitettu kuntien käyttöön.

Esitysdiat

Kesto: 25 min
Paperisesta arvioinnista sähköiseen
Marjo Määttä ja Sanna Mäkelä, Oulu

Tässä työpajassa kaksi Oulun kaupungin arviointitutoria esittelee kaupungissamme käytössä olevia, hyväksi todettuja sähköisiä arvioinnin keinoja. Esityksen sisältö koostuu arjessa toimivista arviointiratkaisuista (Qridi, O365 Teams, Google Classroom, Wilma) sekä niiden hyödyntämisestä sekä yksittäisten jaksojen/kurssien arvioinnissa sekä monialaisten opintokonaisuuksien arvioinnissa. Pajasta saa käytännön työkaluja omaan työhönsä – niin luokan-, aineen kuin erityisopettajankin työhön.

Kesto: 25 min
OpenTV
Jukka Haveri, Tampere

Tule tutustumaan TV-nurkkaukseen, jossa toteutetaan tapahtuman aikana haastatteluita ja keskusteluohjelmia. Voit osallistua ohjelmaan katsojana tai vaikka tekijänä. Tule kokeilemaan. Lähetyksiä voit seurata myös netin välityksellä Tampereen koulutuskanavalla.

Esimerkkihaastattelu
OppilasAgentti-toimintaa käytännössä
Vesa Hursti, Kangasala

Työpajassa pääset tutustumaan OppilasAgentti-toimintaan aina käynnistämisestä käytännön toiminnan eri muotoihin. Paikalla on sekä alan konkareita että oppilaita kertomassa toiminnasta ja vastaamassa kysymyksiin.

Työpajan järjestää OppilasAgentti-verkosto, johon kuuluu kouluja ja kuntia ympäri Suomen.

Tervetuloa mukaan toimintaan tai muuten vaan kuulolle.

Kesto: 50 min

Ilmoittautuminen

Uudet lukutaidot -päivä on maksuton tapahtuma, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti esi- ja perusopetuksen tutoropettajille, TVT-vastaaville sekä kehittämistyössä oleville opettajille, suunnittelijoille asiantuntijoille ja hallinnon edustajille, mutta muutkin tapahtuman teemoista kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan.

Tapahtumasta muualla