Järjestäjä Opetus- ja kulttuuriministeriö | Mennyt

Omadata-viitekehys

Tilaisuudessa pääset tutustumaan siihen, mitä omadata tarkoittaa kasvatukselle ja koulutukselle, millaisia toteutuksia aiheesta on ja millainen on Omadata-viitekehys.

Tapahtuma alkaa
tiistaina, 22.11.2022
klo 12:00

Tapahtuma päättyy
tiistaina, 22.11.2022
klo 14:00

Mennyt

Koulutukseen hakeminen, ilmoittautuminen, läsnäolo, arvioinnit, suoritukset ja muut digitaaliset jäljet tuottavat valtavan datamassan jokaisesta suomalaisesta oppijasta. Oppijan dataa kertyy lukuisiin eri palveluihin eri toimijoiden hallinnoimana. Mutta entä oppija itse? Mikä osuus datasta on oppijan nähtävissä ja hallittavissa? Voisiko oppija itse päättää kenelle hänestä kerättyä dataa luovutetaan ja voisiko hän hyödyntää sitä omiin tarkoituksiinsa?

Omadata (Mydata) on lähestymistapa, joka pyrkii juuri tähän – ihmisten voimaantumiseen lisäämällä valtaa päättää omien tietojensa käytöstä. Omadata on ihmiskeskeistä henkilötiedon hallintaa. Se antaa ihmisille oikeuden päättää hänestä kertyvän tiedon siirtämisestä ja jatkohyödyntämisestä yhteentoimivalla ja koneluettavalla tavalla.

Omadatan käyttöä kasvatuksessa ja koulutuksessa tarkastellaan tekeillä olevassa Omadata-viitekehyksessä. Viitekehyksen avoin kommentointi käynnistetään opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämällä tilaisuudella tiistaina 22.11. klo 12-14. Tilaisuus järjestetään etänä ja se on avoin kaikille osallistujille. Laita siis päiväys ylös kalenteriisi ja levitä kutsua eteenpäin!

Tapahtumasta muualla