Blogi |

STEAM-opetuksen tilannekuva Suomessa – ensihavaintoja kyselystä

Teksti: Erika Tanhua-Piiroinen

STEAM tai STEM – luonnontieteitä, teknologiaa, ohjelmointia ja rakentelua, matematiikkaa sekä taito- ja taideaineita yhdistäviä monialaisia opetuskokonaisuuksia – mitä kaikkea kouluilla on meneillään? Teema on nyt ajankohtainen Digikilta-hankkeessa, ja niinpä polkaistiin käyntiin pienimuotoinen selvitys aiheesta.

Verkkokysely käynnistyi syyskuussa. Sen tarkoituksena on myös tukea STEAM-toimijoiden verkostoitumista yleisesti sekä meneillään olevan ATS-STEM EU-hankkeen kanssa, jossa mallinnetaan ja tutkitaan laaja-alaisen osaamisen digitaalista formatiivista arviointia STEM-kokonaisuuksissa. Tämän vuoksi kyselyssä pyydettiin myös yhteystietoja sekä halukkuutta osallistua verkostoihin.

Tähän mennessä kyselyyn on saatu vastauksia 12 eri kunnasta, 26:lta aiheen parissa eri tavoin toimineelta. Pääosa vastanneista on opettajia, eli 20 vastaajaa. Loput kuusi ovat erilaisia asiantuntijoita, suunnittelijoita tai projektipäälliköitä. Opettajista 3 toimii varhaiskasvatuksessa.

Kyselyyn vastanneiden parissa STEAM-tyyppistä opetusta on toteutettu LuMa-aineissa, käsityössä, kuvataiteessa ja kotitaloudessa sekä muotoilun, robotiikan ja ohjelmoinnin opetuksessa. Aiheita on esitelty autojen nopeusmittauksesta suklaakonvehtien tekemiseen ja kestävästä vaatehuollosta valotaiteeseen. Osa vastanneista koordinoi ja suunnittelee opettajien kanssa STEAM-projekteja tai kouluttaa kunnassaan STEAM-aiheista, osa on itse ollut toteuttamassa opetusta muiden opettajien kanssa. Vastaukset luovat jo nyt kiinnostavaa kuvaa STEAM-opetuksesta ja sitä sivuavista hankkeista, vaikka syventävää analyysia esimerkiksi projektien verkkosivujen tai täydentävien haastattelujen parissa ei ole vielä tehty. Alla näkyy hieman STEAM-toiminnan profiilia kouluissa (kuvio 1 ja taulukko 1).

Kuviossa 1. näkyvät monivalintakysymyksen ”STEAM-työskentelymme on:” vastausten jakaumat. Vaihtoehdoista oli mahdollista valita useita.

Taulukko 1. Kaikki vastausyhdistelmät kuvion 1 kysymykseen.

Taulukosta nähdään muun muassa, että 11 vastaajan koulussa STEAM-työskentely on osa opetussuunnitelmaa, joista kuudella myös kirjattuna vuosisuunnitelmaan. 7 vastaajaa arvioi työskentelyn olevan vielä ihan alussa, ja suurimman osan mukaan (16 vastaajaa) STEAM:iä toteuttavat tällä hetkellä innostuneet opettajat. 

Nämä ovat ensimmäisiä havaintoja kyselystämme, lisää vastauksia otamme mieluusti vastaan! Kysely on edelleen avoinna osoitteessa: https://www.digikilta.fi/ajankohtaista/steam-kysely/