Blogi |

Koulun verkkoviestinnän tavoitteet

Tämän jutun aiheet

Blogi

Kun ollaan ryhtymässä rakentamaan uutta verkkopalvelua, kannattaa aloittaa tavoitteista. Sama koskee mitä tahansa verkkopalvelua. Tavoitetyypit voidaan jakaa näin:

  • Viestintätavoitteet
  • Kaupalliset tavoitteet
  • Palvelutavoitteet

Näiden lisäksi uudistuksen käynnistäjänä voi olla myös tekniset uudistustarpeet esim. saavutettavuussyistä tai tarve siirtää verkkopalvelu vakaampaan palvelinympäristöön. Sellaiset kannattaa nähdä viranomaisvaatimusten sijaan myös mahdollisuutena tehdä parempi verkkopalvelu.

Peruskoulujen verkkosivustot ovat tyypillisesti osana kunnan yleistä verkkopalvelua, eikä kouluilla ole erillisiä sivustoja. Joissakin kaupungeissa on myös tehty sivistystoimialalle erillinen verkkosivuston. Jos toimialan viestintä tukeutuu kunnan yleissivustoon, on sivistystoimialan tärkeää olla tuomassa oma näkemyksensä esiin, kun kunta uusii sivustoaan. Koulujen verkkoviestintään liittyvät tarpeet ja tavoitteet pitää huomioida määrittelyvaiheessa, ennen uuden sivuston hankintaa.

Peruskouluilla on helpoiten tunnistettavissa erilaisia viestintä- ja palvelutavoitteita. Verkkosivuston oikeilla ja varmasti ajanmukaisiksi osoitetuilla digitaalisilla sisällöillä voidaan vähentää esimerkiksi toistuvia Wilma-viesteinä liikkuvia kysymyksiä ja keventää näin opettajien taakkaa. Kohderyhmänä oppilaiden vanhemmat kaipaavat sekä pysyviä että ajankohtaisia sisältöjä. Suunnitelmallisesti tehdyllä verkkoviestinnällä voidaan sujuvoittaa koulun ja kotien välistä yhteistyötä, vähentää epätietoisuutta ja pitää yllä luottamusta. Onnistuminen tässä edellyttää sekä oikein toimivaa verkkosivustoa että kestävästi vastuutettua sisällönhallintaa.

Kun verkkopalvelun tavoitteiden taustalla on aito halu palvella kohderyhmiä, voidaan saavuttaa monia hyötyjä omaan toimintaan. Hyödyt voivat olla vähentyneitä samaa asiaa toistavia kyselyitä, päivittäistä sujuvuutta ja parempaa ilmapiiriä yhteydenpitoon. Toisekseen kaikki verkkoviestintä on viime kädessä myös markkinointia. Kuntaa uudeksi asuinpaikaksi harkitsevat perheet ovat kiinnostuneita koulutarjonnasta ja mitä siitä on kerrottu kunnan verkkopalveluissa. Näin myös peruskoulutuksen verkkoviestinnälle muodostuu välillisesti kaupallinen tavoite osana kunnan muuta markkinointia. Periaatteessa tavoite ulottuu aina yrityksille suunnattavaan sijoittumismarkkinointiin asti. Peruskoulutuksesta viestimisellä digitaalisissa kanavissa on merkitystä esim. tilanteessa, jossa kuntaan houkutellussa yrityksessä arvioidaan, löytyykö aiemmin toisella paikkakunnalla työskennelleistä osaajista halukkaita muuttajia uuteen kuntaan. Sijoittuvassa yrityksessä joudutaan miettimään, miten asuminen kunnassa on myytävissä siirtyvälle henkilöstölle ja millainen rekrytointiympäristö kunta on. Kokonaisuuden ja kunnan menestyksen kannalta olisi tärkeää, että kunnassa ei osaoptimoitaisi näitä viestinnän alueita. Kunnan houkuttelevuudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tavoitteellisen verkkoviestinnän johtaminen vaatiikin osaamista ja johtajuutta, jossa kunnan viestinnän ja IT:n pitää pystyä yhteisiin tavoitteisiin tähtäävään yhteistyöhön. Verkkoviestinnän tavoitteiden pitää palvella kunnan strategiaa ja sille asetettuja tavoitteita.

Tässä lyhyesti tavoitteista. Seuraavassa artikkelissa perehdytään hieman tarkemmin kohderyhmäajatteluun.

Kirjoittaja

Rami AaltonenSenior Advisor

Kukonlaulu Oy

Kirjoittaja toimii tilaajien kumppanina verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankinnassa ja projektinhallinnassa.