Hyppää suoraan tuloksiin

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Opetustoimi 12

Julkaisut |

Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena. Nämä julkaisut sisältävät sekä suosituksia että määräyksiä. Suositusten tarkoitus on auttaa arkistonmuodostajia määrittämään, kuinka kauan säilytetään niitä asiakirjoja ja tietoja, joita arkistolaitos ei ole määrännyt pysyvästi säilytettäväksi. Määräykset perustuvat arkistolaitoksen päätökseen pysyvästi säilytettävistä kunnallisista asiakirjoista ja ne ovat voimassa 1.1.2002 lähtien.

Edistynyt analytiikka lapsiperheiden palveluissa -hanke

Hankkeet |

Hankkeessa kehitetään kuntien kykyä hyödyntää ja käyttää paikallista ja valtakunnallista rekisteritietoa. Tietoa analysoidaan eettisesti ja tietoturvallisesti edistynyttä analytiikkaa, tekoälyä, hyödyntäen. Näin pyritään ymmärtämään paremmin Tampereella asuvien perheiden moninaisuutta ja heidän tarpeitaan.

STEAM in Oulu

Hankkeet |

Oulussa kehitetyn STEAM-opinpolun neljä osa-aluetta ovat askartelu ja rakentelu, tutkiminen ja innovointi, koodaus ja ohjelmointi ja digitaalinen valmistaminen.

Tietosuojaopas

Tietosuoja |

Opetushallituksen tietosuojaopas tukee kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä henkilötietojen käsittelyssä. Opas sisältää tietoa esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn periaatteista, rekisteröityjen oikeuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä.

Kuntatyöntekijöiden ICT-osaaminen ja tuen muodot – raportti kyselytutkimuksen tuloksista

Selvitykset |

Raportti esittelee ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hankkeessa toteutetun kyselytutkimuksen tulokset. Kysely kohdistettiin erityisesti sivistystoimeen ja siinä selvitettiin kuntatyöntekijöiden digitaalisten välineiden ja ohjelmistojen käyttövalmiuksia, käytettävissä olevia resursseja ja saatavilla olevaa tukea – sekä teknistä tukea että oman osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Tutkimuksessa kartoitettiin sekä nykyhetken tilannetta että visioitiin tulevaisuutta.

Haluatko liittyä Digikiltaan?

Valmiit Best Practices -toimintatavat digitalisaation eri vaiheisiin ohjaavat heti oikeaan suuntaan.

Siirry hakemukseen tästä