Hyppää suoraan tuloksiin

Wilma: Oppimisanalytiikka tiedolla kasvattamisen tukena

Artikkelit |

Mitä on oppimisanalytiikka ja miten sitä voidaan hyödyntää oppimisen arjessa ja tiedolla kasvattamisessa? Oppimisanalytiikan avulla tiedosta voidaan muodostaa kokonaiskuvia, jotka toimivat erilaisten analyysien tukena sekä auttavat ohjaamaan toimintaa lapsen etua ajatellen.

Futucast: Teemu Lehtonen | Oppimisen tulevaisuus #271

Podcastit |

Visman Teemu Lehtonen on entinen opettaja, ja hänen ammattiylpeys paistaa läpi hänen intohimoisista mielipiteistään liittyen oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tässä jaksossa puhumme paljon siitä, miten Teemu on ollut uuden työnsä kautta digitalisoimassa Suomen koulujärjestelmää, ja mitä haasteita hän on matkansa varrella kohdannut. Sen lisäksi keskustelimme paljon ylipäätään koulutuksesta, koulujärjestelmästä, opettajien ja oppilaiden asemasta, sekä oppimisesta tulevaisuudessa. Tästä jaksosta ei puutu mielipiteet, tervetuloa kuuntelemaan.

Wilma: Kehitysmatkalla koko Suomen Wilma Työpöytä

Wilma Työpöydän kehitys lähti liikkeelle visiosta luoda ainutlaatuinen alusta, joka yhdistää kattavasti opetukseen ja oppimiseen liittyviä palveluita. Työpöytä helpottaa käyttäjien arkea tuomalla kaikki palvelut ja sovellukset yhteen näkymään kertakirjautumisella. Lue blogista lisää Visman ja Haltun yhteisestä Työpöydän kehitysmatkasta.

Käsikirja STEAMin maailmaan

Kirjat |

Käsikirja STEAMin maailmaan käy kattavasti läpi STEAM in Oulua painopistealueista käynnistämiseen, prosessiin ja tilaratkaisuihin. Käsikirja on tarkoitettu eri alojen ammattilaisten ja erityisesti kasvatusalan käyttöön tukemaan jokapäiväistä STEAM-toimintaa eri yksiköissä.

Vopeka-kysely

Esiopetus |

Vopeka on verkkopohjainen arviointityökalu valtakunnalliseen käyttöön. Työkalu tuottaa tietoa varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen digitaalisen oppimisympäristön, pedagogiikan ja henkilöstön tieto- ja viestintäteknologian osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Työkalun avulla kehitetään laadukasta varhaiskasvatusta ja tuetaan lasten tasavertaisia mahdollisuuksia oppia.

Ropeka-kysely

Ropeka on rehtorin ja koulunjohtajan itsearviointityökalu. Sen avulla vastaaja voi arvioida koulunsa digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita.

Haluatko liittyä Digikiltaan?

Valmiit Best Practices -toimintatavat digitalisaation eri vaiheisiin ohjaavat heti oikeaan suuntaan.

Siirry hakemukseen tästä